• 04.jpg
 • 03.jpg
 • 09.jpg
 • 08.jpg
 • 07.jpg
 • 06.jpg
 • 02.jpg
 • 01.jpg
 • 05.jpg

Algemene Voorwaarden

Aanmelding en betaling

De aanmelding voor een reis kan online of schriftelijk geschieden. De online of schriftelijke aanmelding is definitief op de ontvangstdatum van het aanmeldingsformulier. Na aanmelding ontvangt de deelnemer een factuur tevens schriftelijke bevestiging van boeking. De deelnemer dient als aanbetaling 10% van de reissom te voldoen. Het restant van de reissom dient uiterlijk zes weken voor de vertrekdatum te worden voldaan. Bij aanmelding binnen zes weken voor vertrek dient het volledige factuurbedrag direct te worden voldaan.

Reissom

Alle in het programma genoemde reissommen zijn per persoon, gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals deze bekend waren ten tijde van het samenstellen van het programma. Wanneer zich hierin wijzigingen voordoen kunnen de reissommen worden aangepast. Deelnemers worden direct van een dergelijke wijziging op de hoogte gebracht. Bedraagt de prijsverhoging meer dan 10% van de totale reissom, dan kan de reis, binnen vijf dagen, kosteloos worden geannuleerd.

Aansprakelijkheid

De reisorganisator is aansprakelijk voor een goede uitvoering van de reis. De reisorganisator stelt zich niet aansprakelijk voor:

 • schade die terug te voeren is op de gezondheid/conditie van de deelnemer.
 • schade die het gevolg is van aanhouding door politie, douane of andere autoriteiten als gevolg van handelingen door de deelnemer.
 • schade als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de reisorganisator, of die krachtens de wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen, niet in redelijkheid aan de reisorganisator kunnen worden toegerekend.
 • vertragingen en/of schade geleden door veranderde vertrektijden, stakingen, oorlogshandelingen, politieke omstandigheden, mechanische pech, natuurrampen of andere oorzaken waarbij sprake is van overmacht en waarvan de gevolgen redelijkerwijs niet konden worden vermeden.
 • diefstal, verlies of beschadiging van eigendommen.
 • kennelijke fouten in het reisprogramma.
 • schade waarvoor reis- en/of annuleringsverzekering dekking geven.

Groepssamenstelling

Aanmelding geschiedt altijd voor een gehele groep tegelijk. Een van de deelnemers zal optreden als contactpersoon namens de groep en is bevoegd wijzigingen door te geven. Wijzigingen in de samenstelling van de groep kunnen leiden tot veranderde prijzen en dienen uiterlijk acht weken voor de vertrekdatum te worden doorgegeven.

Annulering

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. De datum van het poststempel geldt als annuleringsdatum. Bij annulering zijn de volgende bedragen verschuldigd. bij meer dan acht weken voor vertrek: 25% van de reissom tussen zes en vier weken voor vertrek: 50% van de reissom tussen vier en twee weken voor vertrek: 75% van de reissom bij minder dan twee weken voor vertrek: de gehele reissom

Verzekeringen

Om de deelnemer in geval van nood hulp en bijstand te kunnen verlenen via een SOS-centrale van een verzekeringsmaatschappij, verplichten wij alle deelnemers een reisverzekering af te sluiten. Ook het afsluiten van een annuleringverzekering raden wij aan. Op het boekingsformulier dienen voor alle deelnemers de gegevens van de reisverzekering alsmede contactgegevens van thuisblijvers opgegeven te worden.

Mohamed el Mouhi | Willem de Zwijgerlaan 13 | 3761 CP Soest Nederland | telefoon +31 35 588 1240 | mobiel +31 6 1243 9331 | email info@tamazirtreizen.nl